Przykłady zastosowań

 • Zabezpieczenie brzegu przed osuwaniem i podmywaniem go przez wodę.

  Zabezpieczenie miejsc, w których poziom wód zmienia się zależnie od pór roku. Tutaj grodzice służą jako tama przed wylewaniem rzek, jezior i zbiorników wodnych.

  Zabezpieczenie brzegu przed osuwaniem i podmywaniem go przez wodę.

 • Odgrodzenie terenu podmokłego.

  Zabezpieczenie skarpy. Poprawia to bezpieczeństwo i dostępność do zbiornika wodnego.

  Formowanie nasypów. W tym przypadku EPZ poprawia bezpieczeństwo i pozwala na wykorzystanie terenu bezpośrednio przy nasypie.

 • Regulacja koryta rzeki.

  Zabezpieczenie brzegów rzek, strumieni.

  Budowy drogi, ścieżki w głąb zbiornika wodnego.