GRANULATY MIĘKKIE - PLASTYFIKOWANE  drut
Zawierają polichlorek winylu, plastyfikatory, stabilizatory termiczne, wypełniacze, środki smarne, pigmenty.
Jako plastyfikator możemy stosować DEHP oraz inne plastyfikatory, które nie zostały zamieszczone w załączniku XIV Rozporządzenia REACH

Główne obszary zastosowań

Produkcja przewodów i kabli - POLWINITY KABLOWE
OGÓLNEGO STOSOWANIA - temperatura pracy przy żyle 70 °C

Przeznaczone do produkcji warstwy izolacyjnej w kolorze naturalnym lub niebieskim, zielonym

Typ    Gęstość w g / cm³    Twardość w °Sh A
SI4 – N1 / E    1,42 ± 0,01    81 ± 2
SI – N1 / E    1,46 ± 0,01    89 ± 2
SI – N3 / E    1,47 ± 0,01    90 ± 2
SI – N5 / E    1,48 ± 0,01     92 ± 2

Przeznaczone do produkcji warstwy oponowej w kolorze białym lub szarym RAL 7001 lub RAL 7011

Typ    Gęstość w g / cm³    Twardość w °Sh A
SO – MB1 / E    1,42 ± 0,01     78 ± 2
SO – MB2 / E    1,42 ± 0,01     76 ± 2
SO – MB4 / E    1,44 ± 0,01     84 ± 2
SO – MB4 / E1    1,46 ± 0,01    84 ± 2
SO – MB5 / E    1,38 ± 0,01    76 ± 2
SO – RB2 / E    1,43 ± 0,01    85 ± 2
SO – TB2 / E    1,43 ± 0,01    86 ± 2

Granulaty barwione w masie

Typ    Gęstość w g / cm³    Twardość w °Sh A
POMARAŃCZOWY / E    1,30 ± 0,01    76 ± 2
CZARNY / E ( 1 )    1,42 ± 0,01    81 ± 2
CZARNY / E ( 2 )    1,37 ± 0,01    76 ± 2
CZARNY / E ( 5 )    1,44 ± 0,01    88 ± 2

Granulaty produkowane są zgodnie z wymogami dyrektywy RoHS - E
Charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną, dobrymi własnościami mechanicznymi i odpornością na czynniki atmosferyczne.

SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA do produkcji kabli i przewodów elektrycznych o temperaturze pracy przy żyle 105 °C – SI / C

Produkcja siatki ogrodzeniowej
Granulaty przeznaczone do powlekania drutu w kolorze zielonym – S – Z, brązowym – S – B,
grafitowym – S – G, naturalnym – S – N
Charakteryzują się niską gęstością – 1,37g / cm³,wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, stabilnością koloru i dobrymi własnościami fizykomechanicznymi. Twardość 95°Sh A

Granulaty transparentne nie zawierają wypełniaczy

Typ    Gęstość w g / cm³    Twardość w °Sh A
T - 35    1,23 ± 0,01    77 ± 2
T - 40    1,21 ± 0,01     70 ± 2
T - 60    1,19 ± 0,01    63 ± 2

Granulaty wypełnione  w kolorze naturalnym,  białym, czarnym lub szarym

Typ    Gęstość w g / cm³    Twardość w °Sh A
W - 40    1,24 ± 0,01    70 ± 2
W - 41    1,28 ± 0,01    77 ± 2
W - 44    1,25 ± 0,01    72 ± 2
W – 48    1,24 ± 0,01    65 ± 2