Sposoby montażu grodzic

WBIJANIE - najczęściej stosowana metoda , w której grodzice są mechanicznie wciskane w grunt , przy użyciu młotów wibracyjnych . Używany jest lekki sprzęt o niewielkiej energii uderzenia , w celu pełnej ochrony grodzic przed uszkodzeniem .Rodzaj używanego sprzętu jest uzależniony od rodzaju gruntu , głębokości zagłębiania i wytrzymałości grodzicy.

WPŁUKIWANIE – metoda stosowana przy instalacji grodzic w ściśle spoistych lub mocno zbitych gruntach . W pewnych warunkach , siła młotów wibracyjnych może być niedostateczna do uzyskania wymaganego zagłębienia . Technika wpłukiwania ma na celu wytworzenie ciśnienia pod stopą grodzicy , które rozluźni i usunie grunt pod grodzicą .

Stosowane są trzy techniki wpłukiwania :

  • Wpłukiwanie sprężonym powietrzem
  • Wpłukiwanie woda pod niskim ciśnieniem
  • Wpłukiwanie woda pod wysokim ciśnieniem

WKOPYWANIE – metoda stosowana przy budowie ściany palowej o niewielkim zagłębieniu często w kamienistych gruntach , gdy nie jest możliwe zastosowanie zarówno techniki wbijania i wpłukiwania . Grodzice montowane są uprzednio w wykopanym rowie, który następnie wypełniony jest po obu stronach ściany dobraną projektowo podsypką. Zalecane jest utwardzenie zastosowanej podsypki.