Granulaty bezhalogenowe - HFFR - AP - nie zwierają pierwiastków chemicznych 17 grupy układu okresowego czyli fluoru, chloru, bromu, jodu, które w przypadku pożaru uwalniają się i w połączeniu z wodą tworzą kwasy.

Produkowane są na bazie poliolefin z dodatkiem antypirenów i środków ułatwiających przetwórstwo.

Przeznaczone do produkcji przewodów i kabli głównie układanych na stałe..

HFFR - AP charakteryzują się:

- dobrymi własnościami mechanicznymi

- dobrą elastycznością

- wysoką odpornością na działanie ognia - wysoki indeks tlenowy i przejrzystość dymów

- łatwym przetwórstwem, mogą być przetwarzane przy użyciu wytłaczarki o niskim stopniu sprężania ślimaka,

- dobrą podatnością na barwienie

Zastosowanie granulatów HFFR - AP umożliwi producentom kabli na spełnienie wymagań rozporządzenia CPR i uzyskanie dla swoich wyrobów najwyższych Euroklas wg PN- EN- 13501.