BADANIA I ROZWÓJ

Prace badawczo – rozwojowe prowadzimy w oparciu o możliwości laboratorium zakładowego jak i zewnętrznych jednostek badawczych i naukowych, z niektórymi z nich związani jesteśmy wieloletnimi umowami o współpracy.

W jej ramach zajmujemy się

 • opracowaniem nowych produktów,
 • wprowadzeniem nowych wybarwień,
 • udoskonalaniem produkowanych wyrobów pod kątem dostosowania do potrzeb odbiorców,
 • dostosowaniem produkcji do wymagań zmieniających się przepisów
 • sprawdzeniem jakości produkcji z nowo uruchamianych lub modernizowanych urządzeń,
 • zastosowaniem do produkcji nowych surowców lub zamienników już używanych,
 • optymalizacją receptur,
 • pracami na rzecz atestacji i certyfikacji,
 • bieżącą kontrolą własności produkowanych granulatów i EPZ.

Wyposażenie zakładowego laboratorium umożliwia nam na wykonanie badań:

 • gęstości,
 • powtarzalności koloru,
 • stabilności termicznej,
 • wytłaczalności granulatów i mieszanek,
 • własności mechanicznych,
 • wskaźnika szybkości płynięcia.

Planujemy rozszerzenie naszych możliwości badawczych poprzez zakup nowych urządzeń jak i zacieśnienie naszej współpracy z instytutami badawczymi , z którymi już współpracujemy.

P1010010 P1010016 P1010021 P1010024 P1010029
P1010036 P1010039 P1010044